1. Tên gọi:

Trung tâm Kỷ thuật tổng hợp -hướng nghiệp-dạy nghề Hương Sơn.

Được thành lập ngày 11/07/1989 (Theo Quyết định số 1966/UB.QĐ ngày 11 tháng 7 năm 1989 của UBND tỉnh Nghệ Tĩnh.).

  1. Địa chỉ :

Cơ sở 1: Khối 9 Thị trấn Phố Châu, huyện Hương Sơn,tỉnh Hà Tĩnh.

Cơ sở 2: Thị Trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh.

  1. Chức năng, nhiệm vụ:

1. Hướng nghiệp, dạy nghề phổ thông.

2. Dạy nghề ngắn hạn cho lao động xã hội có nhu cầu ( Trình độ sơ cấp hoặc dưới 3 tháng).

3. Dạy Bổ túc văn hoá Trung học phổ thông, liên kết đào tạo trung cấp nghề cho các đối tượng có trình độ văn hoá tốt nghiệp trung học cơ sở.

  1. Đào tạo nghề:

1. Liên kết đào tạo trung cấp nghề:

- Nghề Hàn điện: Đang đào tạo nghề cho 7 lớp học tại Trung tâm.

Liên kết với Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh và Trường Trung cấp Xây dựng miền trung Đà Nẵng.

- .Nghề may dân dụng và công nghiệp: Đang đào tạo nghề cho 3 lớp- học tại Trung tâm . Liên kết với Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh.

2. Đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn:

- C ấp bằng sơ cấp nghề : cho học viên học t ừ 3 tháng trở lên

- Cấp chứng ch ỉ nghề cho học viên học dưới 3 tháng.